عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال روی جهانی / به روز رسانی یک روند پیش بینی شده پس از یک سال

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/25


روی جهانی ویک سناریو

در تحلیل های پیشین موج 5 از یک روند صعودی را داشتیم که ریز موج های آن درحال تکمیل بود.

دو مقاومت مهم  برای آن مشخص شد : محدوده 3600 دلار و 3940 حدودی . 

مشاهده میشود به مقاومت اول واکنش نشان داده است و همراه با واگرایی منفی در ار اس ای ریزش شدیدی را در چندین ماه فلز روی تجربه نموده است. اما این فلز یک محدوده حمایتی نزدیک دارد که شاید در تکمیل A از کارکشن در حال شکل گیری در این محدوده به تعادل برسد و شاهد برگشت باشیم. به لحاظ زمانی تایم فریم هفتگی هست و به نظر میرسد یک ماهی این فلز جا برای اصلاح دارد. 

اولین محدوده حمایتی  2400-2270 دلار است که منتظر می مانیم تا تحلیل به روز رسانی شود. 

681a448zinc.png