عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/27


فاسمین در چندین سال و با کندل های روزانه به تصویر آمده است.

به نظر میرسد 5 موج صعودی در این نماد رو به اتمام است و حرکت کارکشنی در حال وقوع می باشد. یا در ریز موج 4 بودیم و اصلاح قیمت قابل توجهی داشتیم که مشاهده می نمایید که در این صورت از حمایت520 -505 حدودی موقتا در قالب ریز موج 5 صعود سهم را خواهیم داشت تا 5 موج بزرگتر تکمیل گردد. 

 

یا این موج انگیزشی تمام شده در قله قبل و این اصلاح قیمت A از کارکشن در حال شکل گیری است که باید به سهم زمان داد الگو مشخص شود.

در صورت نفوذ  به  505  دومین محتمل خواهد بود و ادامه اصلاح با شکست کف کانال صعودی 480  تا محدوده های 440-380  در میان مدت انتظار میرود.

جمع بندی  کنیم این سهم به فلز جهانی روی وابستگی شدیدی دارد و افت قیمت چند ماه اخیررویدر این سهم نمایان بوده است.  مقاومت های مهم نزدیک: 640-685 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش