عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/04/27


وگستر در یک سناریو و یک حمایت و مقاومت نزدیک سهم:

41a87bevagost.png

پس از رسیدن به سقف قیمتی 350 حدودی که در سالهای گذشته نیز واکنش به این محدوده با اصلاح قیمتی همراه بوده این سهم مجدد کاهش قیمت را تجربه نموده است. و حال یک حمایت معتبر در محدوده 200- 230 می باشد. 

ولی جهت نوسان کوتاه مدت این سقف قیمتی سالانه مورد توجه باشد چرا که به نظر میرسد روند میان مدت یک کارکشن در جهت اصلاح باشد مثلاABC فلت. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش