عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) به روز رسانی شد.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/02


در سناریوی شمارش مشاده میشود طبق پیش بینی ارفع دارد 5 موج انگیرشی را تکمیل می نماید. 

 

تحلیل جدید و افزایش بهای سهم تا حدود 590 و اصلاح قیمتی موقت :

اصلاح قیمتی سهم در قالب ریز موج 4 حد ضرر سهم :  435-460 

a486219aaaaaaaaarfa.png

 

 

تحلیل پیشین :

5cb3189arfa.png

 

مینا یوسفی