عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب(هرمز) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/02


یک سناریو و به روز رسانی هرمز:

8fc9ee9هرمزززز.png

هرمز درروند جدید و  به روز رسانی/ تایم فریم روزانه:

  مشاهده میشود به دو هدف اشاره شده رسیده و در برگشت اصلاح قابل توجهی داشته است.

انتظار دارم در بازه کوتاه مدت مثلا یک ماهه بتواند سقف قبلی را لمس نماید.

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش