عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیر ماه شرکتهای فولاد خوزستان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/03


فولاژ

گزارش ماهانه تیر ماه

بر اساس این گزارش شرکت در تیر ماه 119 میلیارد تومان فروش داشته است. مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 401 میلیارد تومان می باشد که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 36 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری 33هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته که 49 هزار تن بوده است با کاهش همراه بوده است. مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 123 هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته که 143 هزار تن بوده است با کاهش 14 درصدی همراه بوده است.

گزارش شرکت نشاندهند این مطلب است که از منظر مقداری، فروش شرکت کاهش داشته است اما به دلیل رشد نرخ فروش شرکت نسبت به سال گذشته، مبلغ فروش شرکت افزایش یافته است.
همچنین نرخ های فروش شرکت در تیر ماه نسبت به میانگین فصل بهار 97 با رشد خوبی همراه بوده است.

788e7371.jpg

 

 

4d93c403.jpg

 

 

 

 

a1235632.jpg

6f425594.jpg

b67ff8b5.jpg

ee7df3f6.jpg

فولاد

گزارش ماهانه تیر ماه

شرکت در تیر ماه سال جاری موف به فروش 1852 میلیارد تومان شده است که این عدد در تیر 96 برابر با 1185 میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 6562 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته با رشد 45 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری 674 هزار تن بوده است که این عدد در تیر 96 برابر با 586 هزار تن بوده است. مجموع مقدار فروش شرکت از ابتدای سال تا کنون برابر با 2479 هزار تن می باشد که نسبت به سال گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است.

نرخ فروش انواع محصولات شرکت در ماه جاری نسبت به میانگین 3 ماهه گذشته به طور میانگین با رشد 5 درصدی همراه بوده است.

 

2fcc5ec11.jpg

7a8faed13.jpg

ee6383714.jpg

958750f12.jpg

5cd341b15.jpg

027827016.jpg

 

 

فخوز

گزارش ماهانه تیر ماه

شرکت در تیر ماه 97 موفق به فروش 738 میلیارد تومان شده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 360 میلیارد تومان بوده است، که نشان از دوبرابر شدن فروش شرکت در ماه جاری نسبت به تیر 96 دارد. همچنین فروش شرکت در ماه گذشته برابر با 812 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال به عدد 2921 میلیارد تومان می رسد.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 384 هزار تن بوده است، همچنین مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 1466 هزار تن شده است. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 60 درصدی همراه بوده است.

نرخ فروش محصولات شرکت در تیر ماه نسبت به میانگین 3 ماهه گذشته به طور میانگین با رشد 4 درصدی همراه بوده است.

 

5863e6c20.jpg

 

8a09abe21.jpg

 

 

خودرو

گزارش ماهانه تیر ماه

شرکت در تیر ماه موفق به فروش 1085 میلیارد تومان از انواع محصولات خود شده است که این عدد در تیر 96 برابر با 2226 میلیارد تومان بوده است. که نشان از افت فروش نسبت به سال گذشته دارد. همچنین نسبت به ماه گذشته سال جاری که فروش شرکت 1586 میلیارد تومان بوده است نیز با کاهش همراه بوده است.
جمع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال به عدد 5605 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین مقدار فروش شرکت در تیر ماه 25893 دستگاه بوده است که نسبت به ماه گذشته با افت 38 درصدی همراه بوده است.

نرخ های فروش سه محصول سوزوکی و تندر و پژو 2008 با رشد 9 و 5 و 7 درصدی قیمت در تیر ماه نسبت به میانگین کل سال با بیشترین افزایش نرخ نسبت به سایر محصولات همراه بودند.

 

36314e630.jpg

a416afc31.jpg

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آمزش