عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) مرحله سوم

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/06


تحلیل پیشین نماد کنور در دو مرحله و شناسایی حمایت معتبر سهم برای یک روند 5 موجی بلند مدت:

db31602kenorrrrrrrrrrrrrrr.png

به روز رسانی نماد کنور و ادامه تحقق سناریو

 

 

مقاومت های مهم در تکمیل Y:

430- 500 در تارگت اولیه مهم است و در صورت تثبیت بالای این عدد 600 حدودی مد نظر است.

حد ضرر نفوذ به 305 است.

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش