عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) به روز رسانی شد.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/07


به روز رسانی روند سناریو تحلیلی و تحقق یک بازدهی مطلوب :

 

حد ضرر معتبر 123 تومان

مقاومت ها 175-180

62bf246ونیکییییییییییییی.png62bf246ونیکییییییییییییی.png

62bf246ونیکییییییییییییی.png

مینا یوسفی