عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد تیرماه دو شرکت ذوب آهن اصفهان(ذوب) و ملی مس(فملی)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1397/05/07


فملی
شرکت ملی مس ایران آمار تولید و فروش تیر ماه را منتشر نمود:

بر اساس این گزارش مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 874 میلیارد تومان می باشد، که این رقم در سال گذشته 466 میلیارد تومان یوده است که نشان از رشد 87 درصدی مبلغ فروش شرکت دارد. همچنین کل مبلغ فروش شرکت در 4 ماه نخست سال برابر با 6506 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 74 درصدی همراه بوده است.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 45 هزار تن بوده است که نسبت تیر 96 تقریبا فروش شرکت نصف شده است اما مجموع فروش شرکت در 4 ماه نخست سال 407 هزار تن می باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 6 درصد بیشتر می باشد.

نرخ فروش کاتد و بیلت و اسلب شرکت در تیر ماه نسبت به میانگین 3 ماه گذشته با رشد 5 و 4 درصدی همراه بوده است.

 

394f48b70.jpg

610182f71.jpg

4c27dbe72.jpg

faeee4573.jpg

 

ذوب

شرکت ذوب آهن اصفهان  آمار تولید و فروش تیرماه را منتشر نمود.

مبلغ فروش شرکت بر اساس این گزارش در ماه جاری مبلغ 511 میلیارد تومان بوده است که این عدد در تیر 96 برابر با 247 میلیارد تومان بوده است که نشان از رشد 107 درصدی دارد. همچنین مجموع مبلغ فروش شرکت در 4 ماه نخست سال برابر با 1606 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد 64 درصدی را نشان می دهد.

مقدار فروش شرکت در ماه جاری برابر با 187هزار تن بوده که این مقدار در سال 96 برابر با 226 هزار تن بوده است و این نشان از این دارد که رشد مبلغ فروش شرکت به دلیل افزایش نرخ های فروش شرکت است.

مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون نیز 597 هزار تن می باشد که این مقدار در مدت زمان مشابه سال گذشته برابر با 849 هزار تن بوده است.

نرخ فروش تیرآهن، میلگرد و کلاف شرکت در تیر ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 10 درصدی همراه بوده است.

 

4dfa51e80.jpg

5ab21af81.jpg

3f99d0a82.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش