عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/08


میدکو به روز رسانی شد:

 

در مرحله پیشین اشاره به حمایت معتبر سهم کردیم و دو هدف برای سهم داشتیم.

در به روز رسانی اخیرپس از رشد قابل توجه در میان مدتو اصلاح قیمتی این سهم مجدد بر روی حمایت است  و واگرایی مخفی مثبت دارد  با رعایت حد ضرر 235 میتواند دو هدف قیمتی اشاره شده را رصد نماید:

a769cc8میدکووووووو.png

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش