عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سيمان‌ دورود (سدور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/09


سدور در یک سناریو - اماده بازگشایی:

پس از تکمیل یک سه موجی کارکشن انتظار یک روند میان مدت در جهت افزایش قیمت میرود حد ضرر سهم مشخص است و مقاومت ها عبور از 120 و سپس محدوده 170-195 است. به روز رسانی میشود:

 

cfcac2eسدوررررررررررر.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش