عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/09


تایم هفتگی و روزانه - زاگرس مرحله به مرحله پیش میرویم:

تحلیل مرحله قبل:

c407e2cزاگرس.png

 

به روز رسانی زاگرس و اهداف قیمتی بالاتر:

 

df19b16zzzzzzzzzzzzzzz.png

در یک حرکت انگیزشی به نظر در بهترین موج یعنی 3 باشیم که هنوز پایان نیافته  است / مشاهده میشود سود خوبی زاگرس در چندین ماه اخیر داشته است:

پس از ثبت بالای مقاومت مهم کانال و تکمیل موج 4 نزولی از 5 از 3 بزرگ /  با تثبیت بالای 3500 اشاره شده رالی دوم سهم با اطمینان بیشتری آغاز شده است.

هم اکنون زاگرس در 4590 صف خرید داشته و با اقبال بازار با صف خرید جهت نوسان بیست درصدی بسته شده است. بنیاد سهم خوب بوده و انتظار داریم به هدف بعدی هم برسد در نهایت سه محدوده مقاومتی را مشخص نموده ایم:  TP1/ TP2/TP3.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش