عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش نفت وگاز پارسیان(پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/13


تحقق یک روند و به روز رسانی/ بازدهی 70 درصدی این سهم

اهداف قیمتی و حمایت ها و مقاومت های میان مدت مشخص شده است:

e8eacdaparrsannnnnnn.pngمینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش