عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت شیراز(شراز)/ به روز رسانی و تحقق بازدهی 50 درصدی در کوتاه مدت

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/13


مشاهده میشود در شراز پس ازاصلاح قیمتی قابل توجه نماد در میان مدت و رسیدن به محدوده حمایتی شاهد اتمام یک الگوی فلت کارکشن و برگشت روند سهم و شروع موج C هستیم. این موج صعودی بوده و ریز موج ها در حال تکمیل است. هدف 16500 رو برای سهم در نظر داشتیم که پس از ثبت بازدهی 50 درصدی حاصل گشت/ حال به روز رسانی نمودیم:

 انتظار داریم با همین روند به سقف بعدی محدوده 19200- 20400  نزدیک گردد.

مقاومت های بعدی مسیر رشد نیز  26000 و 3500مشخص شده است که باید دید بلند مدت به سهم داشت

ضمن اینکه به تصمیمات سیاسی و اقتصاد خاص گروه نیز توجه داشته باشیم.

 

21df78dشراززززز.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش