عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی فارس(فارس) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/14


بازدهی فارس هم از تحلیل پیشین به 30 درصد رسید. 

این سهم نقد شوندگی بالایی دارد و همگام با رشد زیرمجموعه ها و پارس توانسته 30 درصد افزایش قیمت را تجربه کند و تارگت 700 را تثبیت نماید.

انتظار داریم در صورت تداوم تقاضا در بازار 900 را به عنوان دومین  هدف رصد نماید.حد ضرر سقف شکسته شده قبلی لحاظ گردد.

a082c7eFARSS.pngمینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش