عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد چهار ماهه پتروشیمی زاگرس(زاگرس) و براورد سود هر سهم سال مالی 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/05/15


عملکرد سه ماهه 1397

پتروشیمی زاگرس در سه ماهه ابتدای سال توانسته 583840 تن متانول تولید نماید و 607687 تن را به فروش برساند. مبلغ فروش حاصل از فروش متانول 9957 میلیارد ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 21 درصدی داشته است.مقدار تولید و فروش نیز با کاهش 26 و 20 درصدی همراه بوده اند.

نرخ گاز خوراک براي 3 ماهه اول سال ،بر مبناي آخرين نرخ اعلامي که مربوط به اسفند ماه 96 ميباشد محاسبه گرديده و همچنين نرخ گاز اکسيژن ويوتيليتي مصرفي طبق نرخهاي سال 96 وبا نرخ متوسط تبديل حدود 42.200ريال در محاسبات لحاظ گرديده است .ضمنا فروش صادراتي بر مبناي نرخهاي جهاني متانول بوده که با نرخ متوسط حدود42.400 تبديل به ريال شده است .

حاشیه سود ناخالص از 48 درصد در سه ماهه سال گذشته به 53 درصد در سه ماهه سال جاری افزایش یافته است.  شرکت در سه ماهه هزینه مالی نداشته است.پیش بینی شرکت دریافت تسهیلات ریالی به مبلغ 1000000 میلیون ریال با نرخ بهره 18 درصد تا پایان سال جاری می باشد.
سود خالص سه ماهه از 2648 میلیارد ریال در سال گذشته به 4347 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است. سود هر سهم با رشد 64 درصدی به 1811 ریال رسیده است.

عملکرد چهارماهه ابتدای سال 1397

 بر اساس این گزارش در ماه مذکور 301474 تن متانول تولید و 265773 تن را به فروش رسانده است. نرخ فروش هر تن متانول 16908 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش تیرماه 4601 میلیارد ریال می باشد.

مجموع تولید متانول از ابتدای سال تا کنون 885314 تن و مقدار فروش 873460 تن می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب کاهش 17 و 20 درصدی داشته است.

میانگین نرخ فروش در چهارماهه 16544 هزار ریال می باشد.

مجموع مبلغ فروش 14735 میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.

 

8624976ز6.png

cb8547eز7.png

 

 

f571164ز8.png

 

 

پیش بینی سود هر سهم سال 1397

  • در صورتی که مقدار فروش متانول و بخار را در سطوح سال گذشته فرض نماییم.  با فرض نرخ دلار 7000 تومانی برای ادامه سال(فروش و خوراک)، نرخ خوراک 11.4 سنتی و نرخ متانول 390 دلاری برای ادامه سال و نرخ حمل 40 دلاری زاگرس قادر به ساخت سود 1425 تومانی خواهد بود. پیش بینی شرکت برای سال جاری فروش 3150 هزار تن متانول می باشد که در این تحلیل 3100 هزار تن فرض شده است.

 

  • با توجه به شنیده ها مبنی بر نرخ خوراک 4500 ریالی برای پتروشیمی ها در صورت فرض دلار 4200 تومانی برای نرخ خوراک سود هر سهم زاگرس  به 18420 ریال افزایش می یابد.

 

  • ریسک تحریم: در صورتی که به دلیل اجزایی شدن تحریم ها از سوی امریکا زاگرس قادر به فروش محصولات پیش بینی شده نباشد و تولید و فروش را با کاهش 20 درصدی فرض نماییم سود هر سهم با عدم تغییر سایر مفروضات در حالت اول 10230ریال و در حالت دوم 13370 ریال برآورد می گردد.

 

 

در جدول زیر تحلیل حساسیت سود هر سهم با نرخ های متفاوت برای متانول و دلار در سناریو اول انجام شده است.

 

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش