عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) و بازدهی بیش از 40 درصدی سهم در تکمیل موج صعودی یک ماهه!

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/15


در سال 96 بیش از 80 درصد فروش کاوه صادراتی بوده و وضعیت بنیادی سهم مطلوب است اما از دید نموداری کاوه یک رشد انگیزشی میان مدت را پیش گرفته است: 

مشاهده میشود از زمان عرضه نماد نوسانات را در  کانالیزه صعودی  پیش گرفته است و در یک سال اخیر نمودار زیر را دارد. 

در میان مدت و بلند مدت در یک سناریو می تواند یک ABC کارکشن در نظر گرفته شود که در صورت لزوم سناریو بازنگری میشود.

فعلا برای سهم دو محدوده هدف بعدی را باشکست پر قدرت سقف کانال معین ساخته ایم: مقاومت شکسته شده در نقش حمایت 355 و اهداف پیش رو: 415-450 و  505-540 به نظر میرسد سهم بعد از این رشد نیاز به یک استراحت زمانبر تر داشته باشد.

71f8ffbکاوه.png

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش