عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) و بازدهی بیش از 120 درصدی در یک سال

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/15


به روز رسانی فملی و یک سال پر بار برای این سهم:

پس از شکست سقف قبلی در 345 تومان و تثبیت بالای این عدد فملی با شکست یک مقاومت مهم در روند صعودی خود می تواند میان مدت 400-475 را دنبال کند و در صورت تقاضا بر روی این مقاومت ها سپس  در بازه 3 تا 5 ماهه  محدوده 600 را در تکمیل موج انگیزشی خود رصد نماید و  بعد فاز اصلاحی سهم آغار گردد. 

 

f765876femeeeeeeel.png

 

تحلیل های مرحله به مرحله  پیشین:

 

11e648afemmmmmm.png

 

8fdfa1cفملیی.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش