عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک ملت (وبملت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/16


افزایش قابل توجه حجم معاملات را در دو روز اخیر در بانکی ها و به ویژه بانک ملت داشتیم:

نمودار کندل های هفتگی را مشاهده می نمایید که یک کارکشن به اتمام رسیده است:

حمایت معتبر 87 تومان

مقاومت های مهم در مسیر رشد سهم: 120- 117 و سپس 145-163:

 

bfe1673وبملت.png

 

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش