عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی کارمانشاه (کرماشا)/ به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/20


در سناریو تحلیل های پیشین ایکس موج تمام و آغازموج Y بودیم. که مرحله به مرحله در حال تکمیل است. به نظر میرسد در موج صعودی A از Yهستیم.

پس از رشد مطلوب کرماشا محدوده اول حمایتی سهم 385 است و در صورت ادامه اصلاح کلیت بازار می تواند 345 مهم باشد. 

مقاومتها به ترتیب سقف قبلی و سپس محدوده 490-530 باشد.

تحلیل به روز شده

 

fee4a7fKER.png

 

تحلیل های پیشین:

 

e8e81a6کرمانشاااااااا.png7535afdکرمانشاا.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش