عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)/ به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/21


تحلیل به روز شده:

بازدهی این سهم در کوتاه مدت به بیش از 50 درصد رسید. شکست مقاومت مهم 320. مقاومت های مسیر: 365 و 440-450

a9ad6cfhor.png

 

تحلیل پیشین:

8fc9ee9هرمزززز.pngمینا یوسفی