عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/22


وتجارت/ در تایم فریم هفتگی:

حد ضرر 53-55/ مستعد واگرایی مثبت در مک دی و ار اس ای

مقاومت های مهم :65 - 82 -91- 100 

eeb6e30وتجارت.png

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش