عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي جم (جم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/23


جم در نمای روزانه:

 

جمع در 5 موج ایمپالس اخیر یک روند صعودی میان مدت را تجربه میکند. موج 3 هستیم و هنوز ادامه دار است مقاومت های مهم: 1700 و 1920 و 2050 می باشد. به نظر میرسد سهم در شرایط فعلی و رشدموج 3 نفوذ به 13500 را تجربه نکند.

cc41d68جم.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش