عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی پتروشيمي شازند (شاراك) به روز شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/24


از تحلیل پیشین تا سقف اخیر شاراک 55 درصد سوددهی داشته است:

به نظر میرسد شاراک در سناریوی احتمالی ما در حال اصلاح قیمتی در قالب موج 4 از 5 از 3 بزرگ باشد. این اصلاح یک حمایت خوب در 390- 416 دارد. و احتمال برگشت از همین محدوده هست. 

مقاومت مهم اخرین ریز موج از 3 بزرگ: 505/ و سپس محدوده 670- 700 مد نظر قرار گیرد.

32f5b2dشاراکککککک.pngمینا یوسفی/واحد سرمایه گذاری و آموزش