عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان (فخوز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/24


فخوز را پیش تر بررسی نمودیم و هدف مقاومتی را محدوده 980 قراردادیم. با توجه به رسیدن به هدف و بازدهی حدودا 35 درصدی به روز رسانی شد و یک سناریوی احتمالی بلند مدت برای آن در نظر گرفتیم: 

 

مقاومت های مهم همچنان : 1000-1300 فعلا مهم است. پس ازآن 1800 مهم می باشد. موج 3صعودی از 5 هستیم و پس از آن یک اصلاح زمانبرتر در قالب 4 انتظار میرود. 

حمایت نزدیک  در اصلاح های میان مدت : 795- 755

c50c01efffffffffffff.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش