عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مخابرات ایران( اخابر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/27


تحلیل تکنیکال اخابر مخابرات ایران:

حمایت معتبر: 170- 173 

مقاومت ها : 220- 225 در میان مدت مهم است. سپس 255

نکته مثبت سهم: واگرایی مثبت در مک دی و افزایش قابل توجه حجم معاملات:

eafb4f1akhaber.png

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش