عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت بهران (شبهرن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/28


نفت بهران با شکست کانالیزه و ثبیت بالای حمایت 1170- 1220 میتواند اهداف بالاتر را رصد نماید: 

69abac6sheb.png

 

به چند نکته باید اشاره کرد:

در مقایسه با افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش محصولات شبهرن هنوز  افزایش نیافته است .تولید و فروش مطلوب: پتانسیل شرکت در انبار و صادرات محصول و استفاده از این فرصت جهت همکاری با سایر شرکت های همکار جهت انبار و صادرات.صادرات محصولات و سود ناشی از تسعیر ارز
رشد قیمتی کمتر نسبت به گروه (شپاس،شپارس،شسپا نمادهایی که این روز ها با تقاضای خوبی از سوی سرمایه گذاران معامله می شوند.) از جمله مواردی هست که می تواند این سهم را  جهت بررسی دقیقتر پیشنهاد داد.

حمایت مهم: 1170 ریال 

اهداف مقاومتی مهم : 1500 ودر صورت تثبیت بالای این عدد  17000  رصد گردد:

 

مینا یوسفی