عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/28


به روز رسانی سهم و بازدهی 46 درصدی این سهم از حمایت 225 تومان. 

حمایت 306

 مقاومت 390- 430 در تکمیل موج 3 مهم است. 

 

e7b33cfشپترو.png

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش