عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/30


به روز رسانی سهم و همان سناریو:

 

حد ضرر 78 رعایت شدهاست و سهم از کف قیمتی این روزها مورد اقبال قرارگرفته است. 

درتکمیل ایکس موج یا مثلث هست یا سه موجی فلت که روند آتی سهم مشخص خواهد کرد. چیزی که مشهود است  واکنش با کمی تاخیر به فیبوی زمانی است.

واگرایی مثبت هم در تایم هفتگی داریم. در کل وضعیت سهم بد نیست:

مقاومت های مهم: 120 و 155 لحاظ گردد.

مینا یوسفی