عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال افست‌ (چافست) و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/05/30


پیش تر هم گفتیم در یک سناریو حرکت سهم از سال 2009  تا کنون یک کامپلکس بوده که در موج C از آنیم. این موج صعودی و شارپ است.

با رعایت حد حمایت نزدیک: 420-465 سهم اهداف میان مدت 580- 650-695 را داراست و بعد از اتمام این موج یک اصلاح خواهد داشت.

در نمودار افست شاهد روند صعودی بلند مدت هستیم و نوسانات سهم در جهت اصلاح معمولا شارپ و عمیق نبوده است تا زمانی که اتفاق خاصی در سهم رخ ندهد توجه به  این موضوع ریسک سرمایه گذاری را با توجه به پیشینه سهم پایین می اورد.

 

24ead8dافستتتتتتتتتتتتتتتتتت.pngمینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش