عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آبسال‌ (لابسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/03


تایم فریم هفتگی/ یک سناریو: 

اصلاح کارکشن سهم رو به اتمام است و سپس یک موج صعودی  قابل تصور است:

با رعایت حد حمایت 175- 180 و حد ضرر 140 تومان سهم می تواند اهداف بالاتر را رصد کند. 

الگوی هارمونیک بت به نظر تکمیل شده و یک رشد داریم:

مقاومت های مهم: 260- 300 و سپس سقف قبلی در بازه چند ماهه 450 رصد گردد.

c949879lBESA.png

 

مینایوسفی