عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كالسيمين‌ (فاسمين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/04


به روز رسانی سهم و افزایش قیمت در فاسمین:

 

با توجه به شکست سقف مقاومتی 680 و تثبیت بالای آن حد حمایت سهم بالاتر میآید و می تواند اهداف بالاتر را رصد کند. دو محدوده مشخص شده و به نظر در تکمیل موج 5 هستیم.

be64592فاسمین2.pngمینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش