عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد کاوه (کاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/05


تحیلیل تکنیکال کاوه/ به روز رسانی: حد حمایت بالاتر آمده و در تکمیل 5 موج صعودی حمایت سهم 425 لحاظ گردد مقاومت ها 526-566 فعلا مهم است. روند میان مدت صعودی ایست و تا اتفاق و خبر خاصی برای سهم نیست سهامداری گزینه مناسبی است.

3792c29kavee.png

تحلیل های پیشین این نماد و تحقق رشد سهم

 

71f8ffbکاوه.png

 

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش