عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال وصندوق به روز رسانی شد/ دید میان مدت به سهم

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/06/05


تایم فریم هفتگی سهم:

حد حمایت معتبر سهم 200-190 لحاظ شود.

مقاومت های مهم میان مدت و بلند مدت :280و 335-315 فعلا مهم است. به نظر میرسد پس از اتمام یک مثلث در حال تکمیل یک 5 موجی صعودی است. 

گزارش مرداد ماه  هم امروز منتظر شده :

شرکت سود و زیان حاصل از فروشی شناسایی نکرده است.

172 میلیون تومان سهام صبا اورسیز را خریداری کرده است و از ابتدای سال مالی تا کنون 346 میلیارد تومان درآمد سود سهام شناسایی کرده که مربوط به مرداد ماه نمی باشد.

 

 

تحلیل های پیشین سهم که شاهد افزایش قیمت سهم از محدوده مشخص شده ایم:

a785bbcsan.png

 

مینا یوسفی