عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ خودروديزل‌ (خاور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/02


چارت روزانه

9022d31خاوررررررررررررررر.png

حرکت اخیر سهم از قله قیمتی تاریخی را یک موج  ترکیبی WXY مد نظر قرار دادیم که با تکمیل دو موج W و X وارد موج Y شده است. 

انتظار داریم موج y در قالب یک مثلث انقباضی شکل گرفته طبق سناریویی که در چارت به نمایش گذاشته شده البته هنوز شکل نگرفته  احتمال هست و قطعیتی نیست.

با توجه به چارت میتوان گفت کف نماد خاور در محدوده 70 تومان میباشد که به مرور این کف بالاتر می آید.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش