عنـوان تحلیل : تحیل تکنیکال نفت‌ بهران‌ (شبهرن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/02


چارت روزانه 

ec3fd21شبهرن.png

شبهرن در حال تکمیل یک فلت در قالب ABC است. که در حال تکمیل موج اخر از B هستیم و سپس اصلاح قیمتی در قالب C بزرگ  خواهیم داشت.  اولین مقاومت نزدیک 945-950 است. که باید دید پایان موج بی خواهد بود یا خیر. حمایت نزدیک سهم نیز 897 می باشد. که سقف های تاریخی در این محدوده داشتیم که شکسته شده است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش