عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/03


چارت هفتگی و روند بیست ساله سهم

42802d6بترانسسسسسسسسس.pngدر حرکت شتابدار کلی این سهم مشاهده میشود موج 4 رم اصلی در حال تکمیل است که قاعدتا باید این اصلاح طولانی باشد. 420 - 25 تومان اولین حمایت سهم در نوسانات قیمتی میان مدت می باشد. و سقف موج سه مقاومت نزدیک سهم است. در کل سهم فعلا کار دارد و پیشنهادی برای خرید و فروش در این سهم ندارم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش