عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كارخانجات‌ قند قزوين‌

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/04


به روز رسانی قزوین پس از یک ماه:

 

51d810fقزوین4.png

قزوین- به روز رسانی تحلیل پیشین:

پس از رسیدن به محدوده حمایتی زرد رنگ برگشت روندی را در سهم شاهد بودیم که به نظر میرسد ریزموج 5 از 3 در حال تکمیل می باشد.

این 5 موج سبز رنگ در حال تکمیل موج A از ABC یک حرکت ترکیبی در قالب WXY راتشکیل میدهند.  مقاومت های نزدیک با فیبوهایی مشخص است که بعد از آن موج 4 اصلاحی را برای سهم داریم.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش