عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه صنعتي پاكشو (پاكشو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/04


چارت روزانه:

264a7abپاکشوووووووووووو.pngپس از یک رشد بلند مدت و ثبت پیک قیمتی 1650 حدودی در قالب موج شارپ 5 و صف خرید های پی در پی اکنون سهم اصلاح کوتاه مدتی را تا محدوده 1150 تجربه نموده است. به نظر می رسد 5 ریز موج از سی از A همین حدودا به پایان برسد و محدوده زرد رنگ بتواند حد ضرر یا محدوده خرید معتبری برای این سهم باشد.

در تکمیل ABC کارکشن این نماد احتمال شکل گیری یک فلت هست و بی می تواند تا حدود 1450-1500 حدودی در نظر گرفته شود. به روز رسانی خواهد شد. فعلا برگشت روند را  در  تحلیل زمانی همین روزهای آتی  ممکن است باشد مد نظر قرار دهیم. 

 

مینا یوسفی 

وحد سرمایه گذاری و آمورزش