عنـوان تحلیل : تحلیل تنیکال تراكتورسازي‌ايران‌ (تايرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/10


چارت هفتگی:

9d0fb49tayraaaaaaaaaaa.png

مشاهده میشود سهم از سال 2012 تاکنون یک زیگزاگ را تکمیل می نماید. در تکمیل موج اصلاحی چهارم از سی بزرگ هستیم که می تواند یک مثلث شکل دهد یا abc تکمیل نماید. حمایت معتبری در محدوده 215 تومان با حد ضرر 196 تومان دارد که نفوذ به استاپ لاس یا حدد ضرر اشاره شده تحلیل را فیل می نماید. و بعد طبق این سناریو موج 5 از 5 را تکمیل خواهد نمود و شاهد یک رشد در سهم باید باشیم. 

کل حرکت سالهای اخیر را میتوان W از یک حرکت کامپلکس WXY مد نظر قرار دهیم. که در نهایت مقاومت سقف قبلی یعنی 279 و 335 تومان مهم می باشد سپس وارد یک روند اصلاحی در قالب X میشویم.

 

دقت شود سیگنال خرید و فروش در این سایت داده نمیشود و فقط تحلیل روند حرکتی نمادها را خواهیم داشت.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش