عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال دارويي‌ رازك‌ (درازك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/11


چارت روزانه :

b1aa563drazak.png

 

نمادهای دارویی به دلیل کم بودن عمق معاملات کندل های متفاوت و متناقضی در روز می سازند که تحلیل را دشوار میسازد. ولی در نمای کلی شاهد اصلاح قیمتی سهم به صورت 5 موج هستیم. ملاحظه میشود سهم پس از ثبت پیک قیمتی در حال شکل گیری و تکمیل یک الگوی میان مدتی فلت در قالب ABC می باشد. هم اکنون در اصلاح ریزموج اخر هستیم. که به نظر میرسد در محدوده مشخص شده به اتمام برسد و شاهد برگشت روند قیمتی سهم باشیم. حد ضرر سهم را 15500 قرار میدهیم هر چند به نظر میرسد این محدوده را لمس ننماید.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش