عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال داروسازي‌ اكسير (دلر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/11


چارت روزانه :

02ecffbدلرررررررررر.png

 

دلر در تایم روزانه مستعد واگرایی مثبت بوده  و مشاهده میشود در سهم کف پایین تر و مک دی کف بالاتر تشکیل شده است. اگر اصلاح ریز موج E از اندینگ B به پایان برسد احتمالا تقاضا در سهم و روند برگشتی را در قالب موج C البته در صورت بهبود شرایط بازار شاهد خواهیم بود.

لذا در صورتی که سهم به قیمت های پایین تر از 415 نقوذ نکند این تحلیل معتبر بوده و به نظر یک الگوی زیگزاگ در حال تکمیل شدن می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش