عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو (تپكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/12


چارت روزانه:

5df0abaتپکووو.pngدر چارت تپکو مشاهده میشود الگوی هارمونیک بت شکل گرفته و پس از تکمیل  برگشت قیمتی را از کف حمایتی در کوتاه مدت داشته ایم.

انتظار دارم سهم در تکمیل موج Y به صورت فلت یا مثلث انقباضی نوسانات میان مدتی را شکل دهد. اولین مقاومت مهم سهم محدوده 98  الی 106 می باشد. 

حمایت معتبر این سهم : 75 تومان می باشد که حد ضرر منظور گردد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش