عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/12


چارت هفتگی این نماد:

2b3370cخگستر.png

 

خگستر در بلند مدت در حال تکمیل موج  (B)  در قالب Triangles Running است که اصلاح ماه های اخیر موج E را شکل میدهد. احتمالا در محدوده نشان داده شده با رعایت حد ضرر  حدودی 230  شاهد برگشت روند نماد و رشد آن در میان مدت باشیم. هرچند این نماد جای افت زیادی ندارد ولی  دقت شود سهم ها از کلیت بازار جدا نیستند و متغییر اقتصاد کلان وسیاست های کلی را باید در نظر داشته باشیم. به لحاظ زمانی شاید یک ماه نیاز به زمان و کف سازی مناسب داشته باشد. در نمای کلاسیک نیز الگوی  هارمونیک در حال تکمیل است که بعد از آن یک رشد خواهیم داشت.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش