عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید) بر اساس عملکرد شش ماهه و پیش بینی سود سال 1396 و 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/07/15


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد وامید در سال 1396 و 1397

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت وامید در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 31 شهریور ماه 1396 استفاده شده است.

feb99f0vaomid1.jpg

0efc741vaomid2.jpg

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از 80 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

95150e4vaomid3.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است کگل و کچاد بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند. 

0f51e32vaomid4.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 تیر96 و حقوق صاحبان سهام آن محاسبه شده است. با توجه به محسبات انجام شده ملاحظه می کنید که سهم در محدوده 73 درصد NAV خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

a1c1f65vaomid5.jpg

صورت سود و زیان وامید در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی گذشته 325 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 10درصد افزایش 356 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در شش ماهه ابتدایی سال جاری موفق به پوشش 60 درصدی بودجه خود شده است. با توجه به اینکه سال مالی شرکت آذرماه می باشد شرکت عموما سود سال قبل سهام شرکتهای پرتفوی خود را شناسایی می­کند. شرکتها معمولا در تیرماه مجمع تشکیل داده و سود تقسیم می­کنند. 

4492f3cvaomid6.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است.

**با توجه به سودهای کارشناسی می توان انتظار داشت سود هرسهم وامید در سال جاری در همان محدوده پیش بینی شده محقق شود این درحالیست که شرکت درآمد 126 میلیارد تومانی از محل فروش سرمایه گذاریها پیش بینی کرده است که توانسته تا پایان شهریورماه 1396 حدود 52 میلیارد تومان را پوشش دهد در صورتی که شرکت نتواند این مبلغ را به فروش رساند 4 تومان سود به ازای هر سهم کاهش خواهد یافت.

**با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای کچاد و کگل و فولاد در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است و انتظار میرود سود هر سهم در سال آینده تا 47 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش