عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ایران خودرو(خودرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/16


:چارت روزانه در نمای دور و نزدیک

 

c7e4211خودروووووو16.png

در تحلیل به روز شدهاین سهم مشاهده میشود همچنان در میان مدت ایران خودرو در حال تکمیل ریز موج های مثلث انقباضی Y است. اگر موجD را تمام شده فرض کنیم در حال تکمیل اخرین ریز موج یعنی E هستیم و سپس با کف سازی مناسب روند برگشتی را میان مدت خواهیم داشت. واکنش های زمانی خوبی ایران خودرو به فیبو ها داشته و کف و سقف های ماژور شکل گرفته . انتظار داریم بر طبق روند گذشته در محدوده زرد رنگ زمانی برگشت سهم را شاهد باشیم.

حمایت معتبر حدودی : محدوده 230- 220 استاپ لاس می باشد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش