عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/19


چارت روزانه 

3abb52dخاهن.png

 

به روز رسانی:

 

e7ef840خاهنننننننن.pngحمایت معتبر 325- 330 را حد ضرر می گذاریم.

مقاومت های مهم محدوده 414- 475 منظور گردد.

در حال تکمیل ریز موج 5 از 5 از یک ایمپالس صعودی می تواند باشد و در این محدوده خرید به دید سهامدارای پرریسک تلقی می گردد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش