عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/19


چارت روزانه این نماد:

5acfee7pelask.png

کل حرکت اخیر را می توان در سناریویی یک روند ترکیبی WXY مد نظر قرار داد. موج X در حال شکل گیری در قالب مثلث است. پس از اتمام این موج یک رشد خوب میان مدت متصورم. 

 

حد ضرر و مقاومتهای کوتاه مدتی در چارت مشخص شده است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش