عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/23


چارت سهم در تایم فریم هفتگی:

2b0939fفولاد هفتگیی.png

 

اگر کل رشد اخیر سهم را از سال 2015 به بعد یک ایمپالس صعودی در نظر داشته باشیم به نظر در حال تکمیل موج سوم هستیم. اصلاح اخیر ریز موج 4 از 3 بزرگ  است و محدوده حمایتی  175-180  در نظر گرفته شود.

تارگت های مقاومتی پیش رو در میان مدت: 230-250 منظور گردد و دید به سه میان مدتی 3 الی 6 ماهه باشد. پس از این رشد یک اصلاح نسبتا طولانی در قالب موج 4 داریم.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش