عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/07/23


چارت هفتگی کماسه:

65777deکماسه 2.png

 

سهم مستعد واگرایی مخفی مثبت است و در انتهای موج چهارم.

در میان مدت اصلاح خوبی را تجربه نموده و به حمایت معتبر اشاره شده نزدیک است.

انتظار نوسانات مثبت در سهم در قالب موج 5 میرود.

  کل حرکت  این سالهای کماسه را فلت 335 در نظر داریم . مقاومت ها : فعلا سقف قبلی با دید 3 ماهه مد نظر قرار گیرد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش